Opzichter Stadswarmte

Opzichter Stadswarmte (regio Rotterdam) Delft Uitbreiding van het warmtenetwerk in Rotterdam en Leiden is één van de ambities binnen Vattenfall warmte. Om deze ambitie te kunnen realiseren is Vattenfall Warmte Rotterdam / Leiden op zoek naar enthousiaste opzichter met oog voor veiligheid. Organisatie Binnen Vattenfall Warmte voorzien we een groeiend aantal bedrijven en particulieren van duurzame warmte én koude. Dit doen wij door het benutten van industriële restwarmte. Wij leveren hiermee een wezenlijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en onze klanten profiteren van maximaal comfort. On [...]