Teamlead Maintenance

Jouw taken: Je bereidt technische werkzaamheden voor en je plant deze in. Je zorgt ervoor dat de benodigde onderdelen, materialen en gereedschappen beschikbaar zijn, bepaalt welke (veiligheids-)maatregelen nodig zijn bij uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en stelt vergunningen op; Je coördineert de werkzaamheden van monteurs op het gebied van reparatie, onderhoud en modificaties en bewaakt de juiste uitvoering in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Je controleert de voortgang en waar nodig help je monteurs, bijvoorbeeld bij het verhelpen van (complexe) storingen; Je doet voorstellen ter verbetering van productie [...]